Hindi Publications

⇒ ALLEN, H. C.
Keynotes of the Leading Remedies

⇒ BASU, B. K.
Biochemic Comparative Materia Medica O Therapeutics

⇒ BASU, K. N.
Bharatiya Aushadhabalika Sankshipta Bhesaj Tattwa

⇒ BHAR, P. C.
Dhatudourbalya
Ritu Sambandhee Peerhaen

⇒ BHAR, S. M.
Shishurog Chikitsa

⇒ BOERICKE, WM.
Homoeopathic Materia Medica

⇒ BOERICKE, WM. & DEWEY, W. A.
Schuessler Ki Barah Tissue Remedies

⇒ BURNETT, J. C.
Mere Homoeopath Banney Ke 50 Karan

⇒ CHAPMAN, J. B.
Dr. Schuessler Ki Biochemistry

⇒ CHAUHAN, G. N.
Bhojan Ke Dwara Chikitsa, Vol. I & II
Gun Powder As a War Remedy
Homoeopathic Byabaharik Chikitsa Sar
Kati Vedana
Kya Khayan Aur Kyon
Pachantantra Rogon Ki Chikitsa
Pet Ke Rogo Ki Homoeo. Chikitsa
Saktibardhak Bhojan
Stri Rogon Ki Chikitsa
Thuja

⇒ COWPERTHWAITE, A. C.
Oushadhtattwa Aur Chikitsatattwa

⇒ DEWEY, W. A.
Homoeopathic Materia Medica
Prayogatmak Homoeopathic Arogya Bijnan

⇒ GHATAK, NILMONI
Chronic Disease

  ⇒ GHOSH, N. C.
Comparative Materia Medica
Homoeopathic Practitioner's Guide

⇒ H. P. CO.
Roglakshan Lipibadhakaran Pustika (Hindi-English)
Sankshipta Saral Pariwarik Chikitsa
Saral Pariwarik Chikitsa

⇒ HAHNEMANN, SAMUEL
Organon of Medicine

⇒ HERING, C.
Homoeopathic Pariwarik Chikitsak

⇒ JAHR, G. H. G.
Forty Years' Practice
JOHNSON, I. D.
Chikitsa Kunji

⇒ KENT, J. T.
Homoeopathic Materia Medica (2 Vols.)

⇒ MOITRA, D. P.
Charitragata Lakshan
Chronic Diseases
Doctoron Ke Mat
Hajar Bimarian
Homoeopath Bano
Jukam Aur Khansi
Mahatwapurna Teen Sao Lakshan
Prathamik Chikitsa
Rogi Chikitsa
Sao Mahattwapurna Aushadhian
Sao Shikhar
Sugam Materia Medica Tatha Repertory

⇒ MONDAL, S. K.
Homoeopathic Gochikitsa

⇒ MUKHERJEE, R. K.
Saral Biochemic Chikitsa

⇒ NASH, E. B.
Homoeopathic Bhesaj Ratnakar
⇒ ROY, L.
Adarsh Materia Medica